صفحه اصلی arrow شمارۀ ٣
شمارۀ ٣

سال دوّم شمارۀ اوّل، پاییز١٩٩٧ایّام بطون
شمارۀ ٣
نگارش: محمّد افنان
  

خلاصه

میرزا یحیی ازل در سال ۱۲۴۷ (۱۸۳۱) متولّد شد و در ۱۳۳۰ (۱۹۱۲) درگذشت. مشارالیه در طی سال های ۱۲۶۶ (۱۸۵۰) تا ۱۲۷۹ (۱۸۶۳) به عنوان مرجع اهل بیان شناخته مش شد. این مشئولیبت چنانکه از مطاوی آثار مبارکه آن ایّام بر می آید بنا بر مصلحت اندیشی خاصّ به مشارالیه تفویض گردید. بنا بر اطّلاعات تاریخی جز حضرت نقطه اولی یعنی مظهر موجود و جمال اقدس ابهی یعنی مظهر موعود که در آن هنگام به عنوان جناب بهاء در جامعه بابی شهرت داشتند و آقا میرزا موسی کلیم و ملّا عبدالکریم قزوینی و بالاخره میرزا یحیی که به چنین سمتی منصوب گردید کسی از کیفیّت این توافق مطّلع نبود. شواهد تاریخی حاکی است که توجّه جامعه بیانی عملاً به جمال ابهی معطوف بود و در حقیقت بین حضرتش با زغیم اسمی جامعه بینونت و تفاوتی نمی دیدند.

ادامه مطلب...
 
 
 

استفاده از مطالب پژوهشنامه‎‎تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.‏

Creative Common